anketa Da li posećujete galerije?
da, često
da, ponekad
retko
ne, nikad

31 -da, često
18 -da, ponekad
41 -retko
19 -ne, nikad

<<< nazad